GENEL TANITIM

Köln AKM’nin 25 yıllık yolculuğu

 Köln’de yasayan Aleviler çevrelerinde, işyerlerinde tanıdıkları aleviler ile iliskilerini geliştirerek birbirlerini tanımaya bir araya gelmeye bunun sonucunda da 23-24-29 Kasım 1991 tarihlerinde Köln VHS salonlarında ‘ANADOLU ALEVİLERİ KÜLTÜR GÜNLERİNİ’ yaparlar.

Arif Sağ, Hasret Gültekin, Mahmut Demir ve Fransiska, Saygılı Kardeşler, Mustafa Çiftçi, Emekçi ve Semah ekiplerinin katıldığı birinci günkü kültür gecesinin içerisinde 1,5 saat süren CEM’den bir b.lüm geceye katılan 1500 kisi tarafından büyük beğeni toplar.

İkinci günde 1000 kisinin katıldığı ‘ANADOLU ALEVİLİĞİNDE DÜN VE BUGÜN’ konulu panele Nejat Birdoğan, Prof. Fuat Bozkurt, Prof.İrene Melikoff’un konuşmacı olarak katılarak alevi adıyla ilk çıkışlarını gerçekleştirirler.

28 Kasım tarihinde Arkadas Tiyatrosunun sahneye koyduğu ‘YUNUS DİYE GÖRÜNDÜM’ adlı oyunu 400’ün üzerinde katılımcı izler. Kültür gününün başarılı geçmesi Alevilerde büyük moral ve kendine .Özgüveni beraberinde getirir.

Bu etkinliğin bir sonucu olarak 23 Şubat 1992’de 121 kurucu üyenin katılımıyla Köln ve Çevresi Alevi Kültür Merkezi kurulur. Alevi kültürünü, felsefesini ve inancını yaşatmak, kamuoyunda tanıtılmasını sağlamak, insan hakları, inanç özgürlüğü, laiklik, kadın-erkek eşitliği gibi temel hak ve özgürlükleri savunmak, fiili olarak yok sayılan, inançlarından dolayı maddi ve manevi baskıya uğrayan Aleviler üzerindeki bu baskının sona erdirilmesi ve dileyenin korkmadan ben Aleviyim diyebilmesi için çalısmalar yapmak gayesiyle kurulur.

Kurulusundan hemen sonra Mart 1992’de 1000 kisinin katıldığı ‘GÖRGÜ CEMİ’, Haziran’da ‘ASURE GÜNÜ’, 17-18 Ekim’de birinci günü ‘KÜLTÜR GECESİ, ikinci gün Açık oturumun yapıldığı ‘Alevi Kültür Günleri’ ile çalısmalarını hızlandıran AKM’miz Alevilerin birliğinin sağlanması içinde Mayıs 1992-Ocak 1993 tarihlerinde federasyona bağlı ve federasyon dışındaki derneklerle ortak toplantılar düzenlenmesine öncülük eder.

Avrupada örgütlenerek alevileri bir çatı altında örgütlemeye çalışan AKM’miz Haziran 1992 tarihinde İstanbulda SEMAH VAKFININ düzenlediği toplantıya katılarak Türkiye örgütlenmesine de katkılarını sunar.

Yaklaşık 30 kisilik gençlik grubuyla Semah grubu, Koro kurarak gerek Köln gerekse Köln dışında bir çok aktivitelere katılır diğer AKM’lerin gençlik örgütleriyle ü. kez bir araya gelerek ortak çalısmalar yapar.

AKM’miz artık Dersim, Sivas, Maraş, Çorum vb. katliamlar yasamak istemiyorsak örgütlenmemiz gerekir, iste bu bağlamda Almanya Alevi Birlikleri Federasyonu çatısı altında birleşmek istiyoruz şiarıyla 19 Eylül 1993 tarihinde gerçekleştirdiği genel kurulda oybirliği ile alınan kararla AABF’ye katılma kararı alırlar. AABF’nin ilk kurucu derneklerinden olan AKM’miz AABF yönetim organlarına Ali

Rıza Gül.i.ek’i Genel Başkanlığa, Necdet Saraç, İhsan Güvercin, Selahattin Göktürk, Hasan Ejder, Faysal İlhan, Gülizar Cengiz, Metin Kaçmaz, Seydi Koparan, Filiz Palabıyık, Saniye Berktaş, Necati Sahin’i yönetici olarak gönderir.

AABF-NRW bölge dernekleri içerisinde de saygın yeri olan AKM’miz bölge dernekleri ile ortak çalısmalar yürütür ve yapılan ortak gecelerde, Sivas anmalarında, panellerde hem hazırlık hemde konuşmacı olarak aktif görev alır. Oluşturulan NRW bölge yönetimlerine de İlyas Akyıldız bölge başkanlığına, Selahattin Göktürk koordinatörlüğe Ali Sanlı, Metin Kaçmaz, Haydar Aydın’da bölge yönetimlerinde aktif görev alırlar.

Üç dönem AKM başkanlığını yapan Metin Kaçmaz Avrupa Alevi Birlikleri Konfederasyonun yayın organı olan Alevilerin Sesi dergisinin GenelKoordinatörlüğünü 2006 yılından itibaren yapmaktadır.

Alevi Kültür Günlerinin 1.ci ve 2.cisini basarıyla gerçekleştiren AKM’miz Aralık 1994’de 3.cisi, 1995’de 4 ve 1996’da da 5.cisini gerçekleştirir. Yaptıgı her etkinlik Türk ve Alman basınında önemli haber haline gelen AKM’miz gençliğiden 40 canımız 10 Aralık 1994 tarihinde Faysal İlhan ve Hasan Yükselir’in katkıları ve aylar süren çalısmalar sonucunda Alevilik İnancının temelini oluşturan ‘KARDESLİK TÖRENİ(MUSAHİPLİK)’ oyununu ortaya koyar. Bu çalışmaAlmanya’nın çeşitli sehirlerinde gösterilerek büyük beğeni toplar.

Metin Kaçmaz

metin.kacmaz@alevi.com

İnançsal ve kültürel çalısmalara ağırlık veren AKM’miz üyelerinin bilinçlenmesine katkı sunmak için panellere, seminerlere ağırlık vermeye baslar. Bu panellere Cemal

Şener, Sadık Erdal, Battal Pehlivan, Lütfü Kaleli, Rıza Zelyut, İlhan Başgöz, Nejat Birdogan, İrene Melikoff, Ali Duran Gül.i.ek, Veliyettin Ulusoy, Reha Çamuroğlu, Fuat Bozkurt gibi önemli araştırmacı ve yazarları getirip onların bilgilerini katılımcılar ile paylaşmalarını sağlamıştır.

1996 senesinde Köln sehrinde kurularak çalısmalar yapan Köln Alevi-Bektaşi Kültür Derneği ile bir araya gelinerek görüşmeler yapılır ve 28.01.1996 tarihinde ortak genel kurula gidilerek Alevilerin yıllardır özlemini duydugu birlikte olma, bir olma ilkesi hayata geçirilir.

Alevilik felsefesi, kültürünü ve inancını tanıtmak için eğitim çalısmalarına önem veren AKM’miz kültürel çalısmalara ağırlık vererek binlerce gencimizin eğitilmesini sağlamıştır. Kültürel çalısmaların ağırlık noktasını Bağlama, Folklor, Koro, Tiyatro, Ev Ödevlerine Yardım Kursları, Bilgisayar, Almanca, İngilizce dil kursları, Gitar kursları gibi gençlerimize yönelik çalısmaları baslatır ve yürütürler. Çocuklarımıza yönelik olarak Stadt Köln’ün maddi ve manevi destegi, diğer dinler ve kültürlerden çocukların katıldığı çocuk senliği 2000-2001-2002 yollarında ü. yıl üst üste yapılır.

AKM gençlik kollarımız Almanya Alevi Gençler Birliği (AAGB) bünyesinde aktif olur ve AAGB yönetim organlarda yönetici olarak görev yaparlar. Çeşitli sanatçı ve asıkların katıldığı müzik dinletileri yüzlerce üyemizin katılmaları ile gerçekleştirilmiştir. Yine yörelerimizin kültürünü, mutfağını, müziğini tanıtmak için Malatyalılar Gecesi’ gibi etkinlikler yapılmış bu organizenin tümünü üyelerimiz organize ederek hep beraber eğlenilmiştir.

2000 yılından itibaren üyelerimizin katılımı AKM’mizin organizesiyle Yılbaşı Eglencesi’ her yılın sonunda yapılmış ve yapılmaktadır.

AABF’nin en büyük kazanımlarından olan Alevilik Dersleri hakkını alması üzerine AKM’miz çalısmalar yürütüp belirlenen 12 çocuğumuzun bulunmasıyla Chorweiler semtindeki ilkokulda Fadime Tosun öğretmenimizin katkılarıyla Alevilik Dersleri haftada bir gün çocuklarımıza verilmeye başlanmıştır. Yapılan bu kültürel çalısmaların yanında inançsal olarak da dedelerimizin önderliğinde cemler, muharrem oruç açımları, aşure dağıtımı, kırk yemekleri, cenaze hizmetleri, gibi aleviler açısından çok önemli hizmetler AKM’miz bünyesinde yapılmaktadır. Her sene yassı matem günlerinde 12 gün boyunca derneğimizde yemekler pişirilip muharrem erkanı yürütülmektedir. Günün anlamı ile ilgili konuşmalar dedelerimiz tarafından yapılmakta olup zakirlerimizde duazı imamlar ve deyişleri dile getirmektedirler. AKM’mizde muharrem orucunun bitiminde ure çorbamız pişirilip üyelerimizle paylaşılmaktadır. Ayrıca yıllardır Hristiyan inancının önemli kiliselerinden olan Dom Kilisesi önünde aşure çorbamız dağıtılmaktadır. 2012 yılında da Köln Belediyesi himayesinde belediye binasında aşure çorbamız dağıtılmıştır.

Şubat 2001 tarihinde yola çıkan 100 civarında canımızın fedakarlıklarıyla kurulan Köln AKM emek veren yönetici ve üyeleriyle bu zorlu yolculugu 20 seneye tasımanın gururu içerisindedir. Bu basarı tek tek fertlerin basarılı çalısması sonucu degil biz olabilen, birlik olan, iri olan bir toplumun başarısıdır. Özellikle AKM’mizin kurulmasında ve bugünlere gelmesinde çok büyük emekleri olan birinci nesil büyüklerimizin emeklerini görmemek olmaz. Ayrıca kurulusundan beri görev alarak büyük hizmetler veren ve hakka yürüyen büyüklerimizden Veysel Konuk, İsmet Özhan, Muharrem Babayiğit, Mehmet Özay canlarımızın anıları .nünde saygıyla eğiliyoruz.

Ben mehdi degilim amma erenler

Bugün ölür yarın yine gelirim

Ya bir ceylan canında ya bir çiçekte

Değişerek başka sene yine gelirim.